preloader-nn
De oprichting van Novi Nato, vrij vertaald: ‘de geboorte van het nieuwe zwemmen’ betekent de start van een nieuwe generatie zwembaden.
“In 4 artikels licht ik je graag de essentiële innovaties toe.”       Stef Desmet,  directeur NoviNato

—————————————————————————————————————————————————————————–

Artikel nr. 1 van 4:  ‘Oxidatie, het langverwachte alternatief voor Chloor’.

“In Juli 2019 gaf het Agentschap Zorg en Gezondheid na 10 jaar onderzoek en een 3-jarige test op 800.000 zwemmers,  positief advies om een alternatieve ontsmettingstechniek te gebruiken in publieke zwembaden. ‘Oxidatie’ speelt hierin een doorslaggevende rol. Ik geef graag het woord aan een specialist ter zake, Prof. Dr. P. Lievens om alvast een tip van de sluier op te lichten.”   Stef Desmet, directeur NoviNato

Ontsmetting via elektrochemische oxidatie, een informatieve samenvatting     Prof. Dr. Patrick Lievens                         

Klik hier om het artikel in PDF te lezen.

Samenvattend

‘Oxidatie’ maakt het mogelijk om water kiemvrij te maken. In combinatie met UV-desinfectie en koperionisatie mag het chloorgehalte dalen tot 0.2 ppm.

In de volgende artikels zullen we het hebben over Koper als Corona-killer, gerecupereerde CO2 als innovatie voor de regeling van pH en een oplossing om roest te voorkomen.”

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Artikel nr. 2 van 4:  ‘Koper, de Corona-killer’

“Koperionisatie maakt deel uit van het alternatief ontsmettingsconcept dat in juli 2019 van het Agentschap Zorg en Gezondheid positief advies kreeg voor de waterbehandeling van publieke zwembaden.  Hoe kan koper ontsmettend werken? En waarom mag dit beschouwd worden als een coronakiller?  Ik verwijs graag naar het artikel van Prof. Dr. P. Lievens.”   Stef Desmet

Antivirale werking van Koper op COVID-19,  een informatieve samenvatting.            Prof. Dr. Patrick Lievens 

Klik hier om het artikel in PDF te lezen.

Samenvatting van het artikel

De eiwittentakels van coronavirussen hebben metalen nodig om zich te hechten aan een lichaam. Wanneer koper deze plaats inneemt, wordt het virus verlamd en onschadelijk gemaakt. Een lage hoeveelheid chloor volstaat dan om dit type virussen te elimineren.

Koperionisatie maakt het mogelijk om, in combinatie met oxidatie (zie vorig artikel) en uv-desinfectie het chloorgehalte in het water te laten dalen tot 0.2 ppm.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Artikel nr. 3 van 4:  ‘Gerecupereerde CO2 vervangt zwavelzuur, veel meer dan een ecologisch alternatief.’

“In plaats van CO2 bij industriële processen te laten vervliegen in de lucht, wordt dit opgevangen en gebruikt om de pH te regelen in zwembaden. Dit is een mooie green deal … maar, hoe kan CO2 de pH regelen? En wat is de meerwaarde naar zuiver zwemwater?  Ik verwijs hierbij naar het artikel van Prof. Dr. P. Lievens.” Stef Desmet

De werking van Koolstofdioxide (CO2) op de regeling van de pH-waarden, een informatieve samenvattingProf. Dr. Patrick Lievens

Klik hier om het artikel in PDF te lezen.

Samenvatting van het artikel

Stabiel zwemwater is belangrijk om kiemen geen kans te geven zich te ontwikkelen. De pH-waarde bepaalt de stabiliteit. CO2 is een sterke en snelle regelaar van pH. In de CO2-reactor vindt deze toediening gecontroleerd plaats. Het resultaat is een zeer stabiele pH-waarde.

NoviNato ontwikkelde een Carbon-pH-mineralisator die samenwerkt met het OXY-3-concept (zie vorige artikels) om de chloorgehaltes in een publiek zwembad zo laag mogelijk te houden.

In een vierde artikel wordt ingegaan op één van de grote boosdoeners voor een zwembad: roest!.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Artikel nr. 4 van 4:  ‘Weg met roest’

“Wie in een zwembad werkt, kent het fenomeen heel goed, roest roest en nog eens roest … Zelfs het hoogstkwalitatieve RVS-roestvrijstaal roest, scharnieren in de kleedruimtes, computers in je bureau … Maar wat is roest? En hoe kan je dit voorkomen? Ik verwijs graag naar het artikel van Prof. Dr. P. Lievens.” Stef Desmet.

Klik hier om het artikel in PDF te lezen.

Samenvatting van het artikel

Roest kan voorkomen worden door het verlagen van de chloorwaarden en zijn bijproducten in het water en in de lucht. Twee technische innovaties maken dit actueel mogelijk:

  1. Het verlagen van het chloorgehalte door toepassing van een combi-desinfectiesyteem gebaseerd op oxidatie.
  2. Een pH- en bicarbonaatregeling via koolstofdioxide.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Menu