preloader-nn
father-and-son-swimming

Hoe gaan we te werk?

Het nieuwe waterbehandelingssysteem combineert een Carbon-mineraliser, voor controle van pH en Carbonaten, met een centraal desinfectiesysteem (OXY-3), een residueel desinfectiesysteem (via de NN-salt-eletrolyser) via een overkoepelende sturing (NN-CCU).

Hieronder meer info over het centrale desinfectiesysteem, gebaseerd op een combinatie van 3 principes: zuurstofoxidatie, UV-desinfectie en koperionisatie. In onderstaand kringloopschema kan je de volledige weg van het water volgen. Klik op elk onderdeel voor meer informatie.

schema-waterbehandeling
Koper-cel

Koper-cel

Wanneer koper op een correcte manier wordt toegevoegd, verzwakt het de bacteriën en virussen. De Corona-virussen zijn zeer gevoelig aan koper omdat hun tentakels uit eiwitten bestaan die metalen nodig hebben. Wanneer koper deze plaats inneemt zijn de virussen instant onschadelijk gemaakt.

Koper wordt opgelost in het water via een chemisch proces dat ‘ionisatie’ heet.

Glasfilter

Glasfilter

In deze filter wordt gerecycleerd glas gebruikt om het vuil te filteren. In vergelijking met een klassieke zandfilter kan deze beter gespoeld worden en wordt de groei van kiemen in de filter vermeden.

Oxydatie-cel

Oxidatie-cel

Door een gecontroleerde hoeveelheid stroom in het water te brengen, worden ontsmettende chemische reacties opgewekt die alle kiemen onmiddellijk vernietigen. Dit chemisch proces heet ‘oxidatie door elektrolyse’ waarbij er ontsmettende zuurstof-ionen worden gevormd.

UV

UV

UV-stralen hebben een licht desinfecterende werking maar vernietigen ook een groot deel van de gebonden chloor. Gebonden chloor is de oorzaak van irritaties (van bijvoorbeeld de ogen).

Zoutelektrolyse

Zoutelektrolyse

Uit zout, opgelost in water, wordt actieve chloor gemaakt door er stroom op te plaatsen. Deze chemische reactie heet zoutelektrolyse. Op deze manier wordt een lage dosis chloor, in de juiste hoeveelheid, ter plaatse aangemaakt in een zoutelektrolysetoestel.

Wil je meer informatie?

Menu