preloader-nn

Mogelijkheden voor het omschakelen naar chloorarm zwemmen via een renovatie.

AquaNovi® GRATIS analyse-tool

Om een duidelijk zicht te krijgen omtrent de opties voor jouw zwembad, werd een tool opgemaakt. De tool analyseert de huidige situatie en geeft de mogelijkheden en opties weer. Deze tool is GRATIS. Voor meer info kan je contact opnemen.

Onze meest voorkomende vragen:

Geldt dit ook voor Nederland?
null

In Nederland worden tegen juli verschillende nieuwe eisen gesteld aan de waterkwaliteit in publieke zwembaden. Er is echter geen verplichting om chloorarm zwemmen in te voeren, het is een opportuniteit.

In Vlaanderen is de ondergrens verlaagd naar 0.20ppm na 10 jaar onderzoek. Het AquaNovi®-waterbehandelingssysteem geeft niet alleen de mogelijkheid om het chloorgehalte te laten dalen tot onder de grens van 0.50 (zie de wetenschappelijk info over het belang van deze grens), maar zorgt ook voor een optimale waterkwaliteit voor de parameters Chloraat, gebonden chloor, trihalomethanen, ….

Een samenvatting van de literatuur en de gegevens uit de eerste 16 zwembaden in Vlaanderen kan je bekijken op de productpagina’s.

Hoeveel kost dit systeem?
null

De kostprijs is afhankelijk van welke onderdelen je wenst te installeren. Op de pagina Producten vind je een overzicht van het NoviNato-gamma. Het is niet altijd noodzakelijk om alles te vernieuwen om chloorarm zwemmen mogelijk te maken (zie ook verder).  Het AquaNovi®-waterbehandelingssysteem maakt het ook mogelijk om bij chloorgehaltes in de range van 0.50-0.80 zeer goede waarden te krijgen.

Zie hiervoor op onze wetenschappelijke pagina’s

Hoeveel ruimte is er nodig?
null

De onderdelen zijn compact en modulair plaatsbaar. In de praktijk is er dus veel mogelijk. Hiervoor komen we best ter plaatse de toestand evalueren.

Is de Vlaremwetgeving gewijzigd?
null

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft een controlerende en adviserende bevoegdheid, geen wetgevende. Zij kunnen wél een afwijking op de Vlarem-wetgeving toestaan. Het AquaNovi®-systeem krijgt automatisch deze toelating; hiervoor hebben wij de nodige documenten ter beschikking.

Gaan we verplicht worden om over te schakelen?
null

Hoe meer zwembaden chloorarm worden hoe meer er door de overheid geadviseerd gaat worden om over te schakelen. We hebben dit in het verleden reeds gezien in het verlagen van het gehalte aan gebonden chloor van 1,00 naar 0,6 en 0,4. Eerst werd er enkel aangeraden om te dalen, dan werd de grens officieel verlaagd naar 0,6 en voor recreatiebaden is dit al 0,4. Met het NoviNato-concept zakt het gehalte gebonden chloor tot onder 0.2.

Wij twijfelen nog over renovatie of nieuwbouw. Worden alle nieuwbouwzwembaden automatisch chloorarm?
null

De prijs voor een chloorarme nieuwbouw is dezelfde als deze voor een chloorrijke. NoviNato doet echter enkel de waterbehandeling, wij zijn geen hoofdaannemers. Het zal dus afhangen of chloorarm zwemmen door de bouwheer en het studiebureau mee in het bestek is ingeschreven of niet. Als je een chloorarm zwembad wilt, zet dit dan duidelijk als vereiste voorop. Wij kunnen alle informatie bezorgen en je de prijs geven voor de totale waterbehandeling of een onderdeel ervan.

Wat met de luchtwaarden?
null

De afbraakproducten van Chloor die in de lucht terecht komen, dalen evenredig aan de gebonden chloor in het water. Metingen duiden op minder dan 100ug trichloramine in de zwembadhal.

Kan je een bestaande chloor- en zuurinstallatie behouden?
null

Dat is mogelijk. Bij toepassing van de NoviNato-zoutelectrolyse-installatie en de Carbon-pH-mineraliser zal het chloorgehalte zeer laag zijn en ook stabiel. Met een klassieke chloor- en zuurinstallatie zullen de schommeling groter zijn zodat het gemiddelde chloorgehalte minder laag ligt dan in het totaalconcept van Novinato.

Werkt jullie systeem ook met ons huidig zoutelectrolyse-toestel?
null

Ons systeem kan werken in combinatie met bepaalde types zoutelectrolyse. Dit wordt mee onderzocht in de analyse-tool.

Kunnen we onze UV-lampen recupereren?
null

Dat is mogelijk indien het gaat om het juiste type UV-lampen. Dit wordt mee opgenomen in de analyse-tool

.

Wie doet de installatie?
null

Alle onderdelen worden door NoviNato geïnstalleerd en opgestart. Wij doen ook de studie en de engineering. Dit kan in samenwerking met jullie onderhoudsfirma of studiebureau. NoviNato werkt reeds samen met verschillende partijen.

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je geen antwoord gevonden op je vragen? Aarzel niet en neem gerust contact met ons op!

Menu