preloader-nn
Mogelijkheden voor het omschakelen naar chloorarm zwemmen via een renovatie.

Chloraminus®

GRATIS analyse-tool

Om een duidelijk zicht te krijgen omtrent de opties voor jouw zwembad, werd een tool opgemaakt. De tool analyseert de huidige situatie en geeft de mogelijkheden en opties weer. Deze tool is GRATIS. Voor meer info kan je contact opnemen.

 

Hieronder de meest voorkomende vragen:
  • Hoeveel kost dit systeem?
De kostprijs is afhankelijk van welke onderdelen je wenst te installeren. Op de pagina Producten vind je een overzicht van het NoviNato-gamma. Het is niet altijd noodzakelijk om alles te vernieuwen om chloorarm zwemmen mogelijk te maken (zie ook verder).
  • Hoeveel ruimte is er nodig?

De onderdelen zijn compact en modulair plaatsbaar. In de praktijk is er dus veel mogelijk. Hiervoor komen we best ter plaatse de toestand evalueren.

  • Is de Vlaremwetgeving gewijzigd?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft een controlerende en adviserende bevoegdheid, geen wetgevende. Zij kunnen wél een afwijking op de Vlarem-wetgeving toestaan. Het OXY-3®-systeem krijgt automatisch deze toelating; hiervoor hebben wij de nodige documenten ter beschikking.

  • Gaan we verplicht worden om over te schakelen?

Hoe meer zwembaden chloorarm worden hoe meer er door de overheid geadviseerd gaat worden om over te schakelen. We hebben dit in het verleden reeds gezien in het verlagen van het gehalte aan gebonden chloor van 1,00 naar 0,6 en 0,4. Eerst werd er enkel aangeraden om te dalen, dan werd de grens officieel verlaagd naar 0,6 en voor recreatiebaden is dit al 0,4. Met het NoviNato-concept zakt het gehalte gebonden chloor tot onder 0.2.

  • Wij twijfelen nog over renovatie of nieuwbouw. Worden alle nieuwbouwzwembaden automatisch chloorarm?

De prijs voor een chloorarme nieuwbouw is dezelfde als deze voor een chloorrijke. NoviNato doet echter enkel de waterbehandeling, wij zijn geen hoofdaannemers. Het zal dus afhangen of chloorarm zwemmen door de bouwheer mee in het bestek is ingeschreven of niet. Als je een chloorarm zwembad wilt, zet dit dan duidelijk als vereiste voorop. Wij kunnen alle informatie bezorgen en je de prijs geven voor de totale waterbehandeling of een onderdeel ervan.

  • Wat met de luchtwaarden?

De afbraakproducten van Chloor die in de lucht terecht komen, dalen evenredig aan de gebonden chloor in het water. Metingen duiden op minder dan 100ug trichloramine in de zwembadhal.

  • Kan je een bestaande chloor- en zuurinstallatie behouden?

Dat is mogelijk. Bij toepassing van de NoviNato-zoutelectrolyse-installatie en de Carbon-pH-mineraliser zal het chloorgehalte zeer laag zijn en stabiel. Met een klassieke chloor- en zuurinstallatie zullen de schommeling groter zijn zodat het gemiddelde chloorgehalte minder laag ligt dan in het totaalconcept van Novinato.

  • Werkt jullie systeem ook met ons huidig zoutelectrolyse-toestel?

Ons systeem kan werken in combinatie met bepaalde types zoutelectrolyse. Dit wordt mee onderzocht in de analyse-tool Chloraminus®

  • Kunnen we onze UV-lampen recupereren?

Dat is mogelijk indien het gaat om het juiste type UV-lampen. Dit wordt mee opgenomen in de analyse-tool Chloraminus®

  • Wie doet de installatie?

Alle onderdelen worden door NoviNato geïnstalleerd en opgestart. Wij doen ook de studie en de engineering. Dit kan in samenwerking met jullie onderhoudsfirma of studiebureau. NoviNato werkt reeds samen met verschillende partijen..

 

Wil je meer informatie?

Menu