preloader-nn

Het NoviNato gamma: diensten, producten en technieken

 

1. Conceptuele analyse: voor zwembaden die willen omschakelen naar chloorarm zwemmen.
Chloraminus®-analyse-tool       GRATIS

• Tool voor de analyse van het waterbehandelingssysteem van bestaande publieke zwembaden met als doel het verminderen van het chloorgehalte en de derivaten (gebonden chloor, chloramines, …).
• Op basis van de analyse wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden en opties voor omschakeling naar chloorarm zwemmen.

2. Producten en technieken:
Ontsmetting: het OXY-3®-concept

NN-OXY®    Oxydatiecellen
• Via een elektrochemische reactie wordt het zwembadwater in deze cel kiemvrij gemaakt.• Beschikbaar in verschillende modellen voor kleine en grote publieke zwembaden.

NN-UV®     UV-cellen
• In deze cel wordt UV gebruikt voor desinfectie en het verwijderen van gebonden chloor. De cel is specifiek ontworpen voor gebruik in chloorarme publieke zwembaden.
• Beschikbaar in verschillende modellen voor kleine en grote publieke zwembaden.

NN-Copper®    Kopercellen
• Via een elektrochemische reactie, gekend als koperionisatie, wordt het kopergehalte in het zwembadwater verhoogd.
• Beschikbaar in verschillende modellen voor kleine en grote publieke zwembaden.

Regeling van pH en carbonaten

Carbon-pH-mineraliser®
• In deze reactor wordt de pH geregeld door toediening van carbon (C02) via een actuator.
• In deze reactor wordt het carbonaatgehalte automatisch geoptimaliseerd en gestabiliseerd.
• De CO2 is gerecupereerd uit de afvalstroom van industriële processen.

Filtratie

NN-Filtratepackage®
• Compleet pakket van filter met alle aansluitingen (flenzen, kranen, ontluchting, drukmeters, …) inclusief het NN-Autobackwash®-spoelsysteem.
• Beschikbaar in verschillende modellen voor kleine en grote publieke zwembaden.

NN-Autobackwash®     spoelsysteem
• Spoelsysteem dat geautomatiseerd spoelen mogelijk maakt.
• Beschikbaar als volledig geïntegreerd concept voor volautomatisch spoelen, via manuele start of van op afstand.

Glasfiltraat
• Combinatie van verschillende diktes van glasgranulaat om de filterwerking te optimaliseren.
• Het glasgranulaat is afkomstig van gerecycleerd glas.

Chloorproductie

NN-saltelectrolyser®
• Via electrolyse wordt uit zout water een lage hoeveelheid chloor geproduceerd.
• Het toestel is ontwikkeld voor gebruik in chloorarme publieke zwembaden.
• Beschikbaar in verschillende modellen voor kleine en grote publieke zwembaden.

Meet- en regeltechnieken

NN-control®
• Geheel pakket aan sensoren, meetcellen, pompen en aangepaste controller.
• Speciaal ontwikkeld voor chloorarme zwembaden om binnen kleine marges alle parameters te controleren.

Controle en sturing

NN-CCU® / NoviNato Central Control Unit

• Centrale controle unit ontwikkeld door NoviNato.
• Regelt de communicatie tussen alle onderdelen van de waterbehandeling en controleert alle systeemprocessen.:

Wil je meer informatie?

Menu