preloader-nn

Het NoviNato gamma:

diensten, producten en technieken

1. Conceptuele analyse

Voor zwembaden die willen omschakelen naar chloorarm zwemmen.

AquaNovi®-analyse-tool GRATIS

 • Tool voor de analyse van het waterbehandelingssysteem van bestaande publieke zwembaden met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit door o.a.  het verlagen van het chloorgehalte en de derivaten (chloraat, gebonden chloor, chloramines, …).
 • Op basis van de analyse wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden en opties voor omschakeling naar chloorarm zwemmen.

2. Producten en technieken

Ontsmetting: het OXY-3®-concept

NN-OXY® Oxydatiecellen

 • Via een elektrochemische reactie wordt het zwembadwater in deze cel kiemvrij gemaakt.
 • Beschikbaar in verschillende modellen voor kleine en grote publieke zwembaden.

NN-UV® UV-cellen

 • In deze cel wordt UV gebruikt voor desinfectie en het verwijderen van gebonden chloor. De cel is specifiek ontworpen om ook gebruikt te kunnen worden in chloorarme publieke zwembaden.
 • Beschikbaar in verschillende modellen voor kleine en grote publieke zwembaden.

NN-Copper® Kopercellen

 • Via een elektrochemische reactie, gekend als koperionisatie, wordt het kopergehalte in het zwembadwater verhoogd.
 • Koper heeft voor een aantal kiemen (o.a. Corona) een belangrijke desinfecterende werking.
 • Beschikbaar in verschillende modellen voor kleine en grote publieke zwembaden.

op onze wetenschappelijke pagina’s staat meer info over de werking

Regeling van pH en carbonaten

Carbon-pH-mineraliser® – patent pending

 • In deze reactor wordt de pH geregeld door toediening van carbon (C02) via een actuator.
 • De CO2 is gerecupereerd uit de afvalstroom van industriële processen.
 • Carbon vervangt zwavelzuur dat gekend staat als een zeer vervuilend en gevaarlijk product.

Meer info vind je op onze wetenschappelijke pagina’s.

Chloorproductie

NN-saltelectrolyser®

 • Via electrolyse wordt uit zout water een lage hoeveelheid chloor geproduceerd, dit ter plaatse in de technische ruimte.
 • Het toestel is een doorontwikkeling van bestaande toestellen, specifiek gericht op zeer gecontroleerde toediening van chloor, zelfs bij zeer lage concentraties.
 • Beschikbaar in verschillende modellen voor kleine en grote publieke zwembaden.

Meet- en regeltechnieken

 • Geheel pakket aan sensoren, meetcellen, pompen en aangepaste controller.
 • Speciaal ontwikkeld om ook binnen kleine marges alle parameters te controleren en te sturen, dit in samenwerking met de NN-CCU.

Controle en sturing

NN-CCU® / NoviNato Central Control Unit – patent pending

 • Centrale controle unit ontwikkeld door NoviNato.
 • Regelt de communicatie tussen alle onderdelen van de waterbehandeling en controleert alle systeemprocessen.

Wil je meer informatie ?

Meer achtergrond vind je op de wetenschappelijke pagina’s.

Voor analyse van jouw zwembad, de mogelijkheden binnen renovatieprojecten en de kostprijs, neem je best contact op.

Menu